سه شنبه, تير 05, 1403
  درخواست فروش سهام  
     
 

اشخاصي که متقاضی فروش سهام خود میباشند با توجه به رعايت مقررات اساسنامه شركت میتوانند مشخصات خود را از قبيل نام و نام خانوادگي ، شماره سهامدار ، تعداد سهام ، قيمت پيشنهادي و تلفن تماس را از طریق فرم زیر اعلام نموده تا نسبت به نمايش تقاضاي آنها در صفحه معاملات سهام اقدام گردد . شايان ذكر است در صورتي كه مشخصات ارسالي از طرف فروشندگان ناقص باشد شركت از درج آن درخواست معذور است و مشخصات وارد شده بعد از سه ماه فاقد اعتبار می باشند.

توجه : مدت زمان نمایش درخواست فروش ازتاریخ درج در سایت، بمدت 90 روزمیباشد وپس از آن درخواست ازسایت حذف خواهدشد.

 
فرم پیشنهاد فروش سهام:
نام   نام خانوادگی  
تلفن   شماره سهامدار  
تعداد سهام   قیمت پیشهادی-ريال  
توضیحات  
  نقل و انتقال سهام  
  به موجب ماده 9 اساسنامه شرکت " انتقال سهام با نام پس از موافقت هيات مديره بايستي در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده يا وکيل نماينده قانوني او بايد انتقال را در دفتر مزبور امضاء نمايد . در موردي که تمامي مبلغ اسمي سهم پرداخت نشده است ، هويت کامل و نشاني انتقال گيرنده نيز از نظر اجراي تعهدات ناشي از نقل و انتقال سهام در دفتر ثبت سهام قيد و به امضاي انتقال گيرنده يا وکيل يا نماينده قانوني او خواهد رسيد . تملک هر يک از سهام شرکت متضمن قبول مقررات اين اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي سهامداران است .  

هیچ پیشنهاد فروشی وجود ندارد