سه شنبه, تير 05, 1403

رتبه بندی

     
 

شرکت داراي گواهينامه های مشروح زیر میباشد                                    

 
     
 

1-

گواهینامه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر صلاحیت انجام امور پیمانکاری به شرح زیر :
  
 
 
الف) پايه يک رشته کاوش هاي زميني

  
  ب ) پايه یک رشته صنعت و معدن

  ج  ) پايه پنج رشته راه و ترابری
     

2-

گواهینامه رتبه سیمین یک ستاره از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران